Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.
 
Op alle bestellingen bij Babyonic zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 
Identiteit van de ondernemer:
Babyonic
Elisabeth Strouvenlaan 2, 6214 AZ Maastricht.
+31 642 389 753
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 73241555
Btw-identificatienummer: NL003253313B94
 
1. Bestellingen.
1.1 Als u een bestelling plaatst gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden
van Babyonic.
1.2 Na het plaatsen en betaling van een bestelling ontvangt u automatisch een
orderbevestiging met de door u bestelde artikelen.
 
2. Prijzen.
2.1. Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. verzendkosten.
2.2. Babyonic behoudt ten alle tijden het recht om de productprijzen te wijzigen, m.u.v. reeds
geplaatste bestellingen.
2.3. Aan eventuele prijsfouten in de webshop kunnen geen rechten worden verleend.
 
3. Betalingen.
3.1. Alle bestellingen kunnen via “Ideal”, “PayPal" of “vooraf overmaken” worden betaald.
3.2. Bestellingen worden per direct naar de ontvangst van de betaling in behandeling
genomen.
 
4. Verzending.
4.1. Alle producten worden verzonden vanuit Polen of vanuit
Verenigd Koninkrijk.
4.2. De levering kan tot 7 werkdagen naar ontvangst van de betaling duren.
4.3. Babyonic is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering als gevolg van
vertragingen bij transportbedrijf.
4.4. Bij afwezigheid van de klant tijdens de levering is er geen sprake van vertraging in de
levering. De klant ontvangt een verzendingscode nadat de zending is verzonden.
4.5. Vertragingen in levering kunnen in geen geval een reden zijn om de bestelling te
annuleren of retourneren.
4.6. De bestellingen kunnen niet worden opgehaald. Als plaats van levering geldt het adres
dat de consument aan Babyonic kenbaar heeft gemaakt.
 
5. Persoonlijke gegevens en privacy.
5.1. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.
5.2. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
 
6. Afwijkingen in maat/kleur.
6.1. De koper is zich bewust van het feit dat er kleine kleurverschillen kunnen zijn tussen de
afgebeelde producten op www.Babyonic.nl en het eindresultaat. Babyonic kan hiervoor niet
verantwoordelijk worden gesteld.
6.2. De eventuele kleurverschillen geven geen recht tot annulering of het retourneren van de
bestelling. Ook is er hierbij geen sprake van terugbetaling van het product.
7. Klachtenregeling.
7.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer. In dat geval moet een e-mail naar het volgende adres gestuurd
7.2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht
in onderling overleg op te lossen.
 
8. Garantie en retourneren.
8.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.
8.2. U heeft na annulering 14 dagen om uw product retour te sturen.
8.3. De kosten voor retour naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
8.4. Indien u gebruikt maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de
ondernemer geretourneerd worden.
8.5. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via
[email protected] . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na
ontvangst van het teruggestuurde product terugsturen.
8.6. Volgens de wet “Kopen op afstand” heeft de klant het recht om binnen 14 dagen een
product te ruilen of te retourneren. Gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van deze
wet. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
8.7. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als het product onbeschadigd en
ongebruikt is. Er kan geen sprake zijn van een waardevermindering van het product.
Babyonic hanteert de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld door de Nederlandse
Thuiswinkel Organisatie. Dat betekent dat tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig
omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken
in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te
stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
8.8. Wanneer producten gebruikt worden op een andere wijze dan aangegeven, of gewassen
op een andere wijze dan aangegeven, vervalt de garantie. De producten worden dan terug
aan de klant gestuurd en de terugbetaling gaat niet plaatsvinden.
 
9. Copyright.
Het is verboden om zonder toestemming van Babyonic beeld- en/of tekstmateriaal over te
nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.